FANDOM


A male Undead Rogue.
Στο World of Warcraft, ο όρος Player vs. Player (PvP) αναφέρεται σε μάχες μεταξύ παικτών του παιχνιδιού όπως:
 • Dueling - Αναμετρήσεις 1vs1 σε ελεγχόμενο περιβάλλον. Απαγορεύεται η διεξαγωγή του στις πόλεις. Συνήθως γίνονται έξω από τις μεγάλες πόλεις και από τα γνωστά Inn όπως Goldshire.
 • Battlegrounds - Horde versus Alliance combat in a competitive environment. Players that win will receive 'marks' for the appropriate battleground, which are used as a sort of currency to purchase rewards from PvP vendors.
 • Arena PvP System - Organized on-going tournament that allow for matches that take place in instanced controlled environments between players of the same faction as well as the opposing. Available in 2v2, 3v3 and 5v5 formats. Players create teams and boost their Team Rating to earn Arena Points by beating similarly rated teams.
 • Random PvP - Whenever a player character comes across another player character of the opposing faction whose PvP flag is turned on (on PvP realms this flag will switch on whenever you go outside the low-level zones that your faction controls, although it can still be activated in these zones, or Sanctuary areas) that player can attack the other. This was often called "World PvP" before the introduction of zone-specific PvP combat goals, and often still is called by this name.
 • World PvP
 • PvP Zones
  • Το Wintergrasp είναι μια περιοχή αποκλειστικά αφιερωμένη στο PvP.

Honor PointsEdit

Killing players of an opposing faction that is the same level, a higher level, or up to eight levels lower will gain a player Honor Points. Killing players of too low-level will result in zero honor and is usually considered a form of poor sportsmanship.

As of Patch 2.0.1, players can use Honor Points with Battleground Marks of Honor to purchase items in Stormwind City's Champions' Hall or Orgrimmar's Hall of Legends. The available items range from consumables, to gems and trinkets, and to superior and epic armor and weapons.

Also, as of Patch 2.4, players can turn in one Mark of Honor from each battleground (4 total; Alliance Crest [PvP] Concerted Efforts or Horde Crest [PvP] For Great Honor) to gain extra honor ( 314 Honor point ). These quests are repeatable.

Arena PointsEdit

There are three categories of Arena teams: 2v2, 3v3, and 5v5. Any player can be a member of one or more Arena teams, but only one of each type. For example, you cannot be a member of more than one 2v2 Arena team at any one given time but you may leave your current Arena Team using the /teamquit {2v2, 3v3, 5v5} command before joining a new team.

Arena points are awarded at the end of each week based on your Arena Team's rating. Your Arena Team rating raises or lowers based on the games played by the Arena team. Obviously, winning will boost your team's rating and losing (even if by forfeit due to leaving the arena prematurely, disconnecting and/or not joining a queued game) will lower your team's rating.

You need to play at least 30% of the total arena matches your team participates in for the week to be eligible for being awarded Arena Points at the end of the week. For example, if you played three games but your team played a total of 11 games for the week, you will not receive any Arena Points after the weekly update. Only the highest Arena Points from your 2v2, 3v3, or 5v5 teams will be awarded to you each week. So if you are getting more points from your 3v3 team based on its Arena Team rating, you will receive Arena Points based on your 3v3 team and none from your 2v2 nor 5v5 teams.

Arena matches do not award Honor Points nor PvP tokens of any type.

Arena points can be used to purchase epic items from Meminnie in Blade's Edge Mountains or Leeni "Smiley" Smalls in Area 52 (season 3 items). Vixton Pinchwhistle in Area 52 sells season 2 items.

Additional info for Arena PvP System is also available at the official Arena page and a point estimation tool is available at the WoW Armory Arena Calculator.

PvP TokensEdit

Main article: PvP Tokens

Killing players in some specific locations in Outland can also give the player PvP Tokens such as Mark of Honor Hold, Mark of Thrallmar and Halaa Battle Token. These work similar to Marks of Honor but can be redeemed only at PVP vendors of the faction the token is specific to. For example, only PVP vendors associated with Honor Hold sell PVP items for Marks of Honor Hold.

Generally, PVP tokens offer items which are aimed at players who are below level 70.

PvP RewardsEdit

Main article: PvP Rewards

Prior to release Patch 2.0, players needed to attain a PvP rank or reach a certain reputation with a PvP faction to be able to purchase items from a PvP vendor with gold. Generally, it took much time and effort to obtain the rank and reputation need to purchase the best epic items available and few players were able put forth the massive effort.

After Patch 2.0, this system was replaced with a token system whereby players accumulate Marks of Honor, PvP tokens, and Honor Points to use as currency to buy PvP items from various PvP vendors. Technically these purchasable items are no longer PvP Rewards, per se.

PvP items can be purchased from:

Horde Hall of Legends Alliance Champions' Hall

They can also be purchased from PvP vendors in Zangarmarsh, Hillsbrad Foothills, Ashenvale, Arathi Highlands, and in Halaa of Nagrand.

PvP Realms Edit

Τα PvP Realms απευθύνονται στους παίκτες με πιο επιθετικές διαθέσεις και αποτελούν τον καλύτερο προορισμό για αυτούς που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν κυρίως με το PvP.

Τα θετικά και τα αρνητικά των PvP Realms: Edit

ΘετικάEdit

 • Ο κίνδυνος του απρόσμενης επίθεσης προσθέτει περισσότερο ρεαλισμό στο παιχνίδι.
 • Οι ευκαιρίες για Open-World PvP είναι πολύ περισσότερες.
 • Οι αναλογίες του πληθυσμού (Alliance-Horde) είναι πολύ πιο ισορροπημένες στα PvP Realms από ότι είναι στα PvE.

Αρνητικά Edit

 • Πολλοί παίκτες προτιμούν να παίζουν ξέγνιαστα χωρίς τον φόβο της απρόσμενης επίθεσης από κάποιον άλλον παίκτη.
 • Η διαδικασία του Leveling σε ένα PvP Realm μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα κυρίως στα μικρά levels λόγω των συχνών επιθέσεων (η αλλιώς ganks) από μεγαλύτερου level χαρακτήρες.
 • Οι Priests με το Mind Control, οι Shamans με το Thunderstorm, οι Druids με το Typhoon και οι Mages με το Blast Wave μπορούν να προκαλέσουν στα "θύματα" τους πτώση από γκρεμούς κάτι που πολλοί δεν θεωρούν ιδιαίτερα ευχάριστο.

Εξωτερικοί ΣυνδέσμοιEdit

Ανακτήθηκε από το "http://el.wow.wikia.com/wiki/PvP?oldid=7117".

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki